FOR ØNHKontakt:Liv-Inger.Stenstad@stolav.no

Medfølgende utstyrTimepriser
- Cockpit visualisering
- Brainlab optisk og magnetisk navigasjonssystem
Romleiekr 2000
Opprigg/nedriggkr 600
Sykepleierkr 600
Radiografkr 1200
Legekr 1200
Teknologi støttekr 1200
Prisene gjelder: