FOR GastroKontakt:Geir.Andre.Pedersen@stolav.no

Medfølgende utstyrTimepriser
- Olympus 3D videoskopisk rack
- DaVinci system
Romleiekr 2000
Opprigg/nedriggkr 600
Sykepleierkr 600
Radiografkr 600
Legekr 1200
Teknologi støttekr 1200
Prisene gjelder: