FOR OrtopedenKontakt:Liv-Inger.Stenstad@stolav.no

Medfølgende utstyrTimepriser
- Konvensjonell OR
- Videoskopisk rack
Romleiekr 2000
Opprigg/nedriggkr 600
Sykepleierkr 600
Radiografkr 600
Legekr 1200
Teknologi støttekr 1200
Prisene gjelder: