FOR OrtopedenKontakt:Liv-Inger.Stenstad@stolav.no

Medfølgende utstyrTimepriser
- Konvensjonell OR
- Videoskopisk rack
Romleie (Minste pris 1000)kr 400
Opprigg/nedriggkr 600
Prisene gjelder: