Morgendagens kirurgi starter her

Norwegian centre for Minimally invasive Image guided Therapy and medical technologies, NorMIT, er en infrastruktur som skal bidra til økt forskning og innovasjon innen medisinsk teknologi med særlig vekt på minimal invasiv og bildeveiledet behandling.
NorMIT tilbyr et bredt utvalg av moderne operasjonsstuer med avansert medisinsk-teknologisk utstyr til alle med relevante forskningsprosjekt. Her kan forskere fra hele landet være med å utvikle morgendagens diagnostikk og behandling. Alle publikasjoner som bruker infrastrukturen, bør bekrefte dette. Velg en passende tekst fra: acknowledgement
NorMIT er et samarbeid mellom Fremtidens Operasjonsrom (FOR) ved St. Olavs Hospital i Trondheim og Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus (OUS), og operasjonsstuene er fysisk lokalisert i Trondheim og Oslo.
NorMIT ønsker å bidra til en bedre og tryggere behandling for pasientene med færre komplikasjoner og liggedøgn, og kostnadseffektive løsninger for helsevesenet og samfunnet. Forventningene til framtidens kirurgi er store.

«Avansert bildelteknologi skal kunne presentere riktig informasjon til kirurgen
på en grei og enkel måte, tilpasset den enkelte kirurg og pasient.»

Røntgen, MR, CT, ultralyd og annen medisinsk billedtaking gir ulik informasjon. Ved å samle informasjonen er det lettere å stille nøyaktige diagnoser. Bildene kan også gi støtte ved navigering av kirurgiske instrumenter, bildeveiledning underveis og til evaluering av resultat. I NorMIT kobles medisinsk forskning sammen med utvikling av programvare for å samle og presentere bilder. Moderne kikkhullskirurgi (laparoskopi), karkirurgi ved bruk av kateterintervensjon (endovaskulære metoder) og ultralydveiledet hjernekirurgi er eksempler på metoder som bruker moderne medisinsk teknologi. Morgendagens kirurgiske metoder må utvikles – og hos NorMIT kan du søke om tilgang til operasjonsstue for ditt forskningsprosjekt.