Årsrapport 2016 Fremtidens Operasjonsrom-NorMIT

Årsrapport 2016 Fremtidens Operasjonsrom-NorMIT

18. mai 2017
|

Fremtidens Operasjonsrom-NorMIT sin årsrapport for 2016 kan leses her. Vi ønsker å takke for et godt samarbeid og til alles bidrag i FOR og NorMIT!