Årsrapport 2019 Fremtidens Operasjonsrom-NorMIT

Årsrapport 2019 Fremtidens Operasjonsrom-NorMIT

22. mai 2020
|

Fremtidens Operasjonsrom-NorMIT sin årsrapport for 2019 kan leses her. Vi ønsker å takke for et godt samarbeid og til alles bidrag i FOR og NorMIT!