18. januar 2024

FOR-NorMIT Newsletter December 2023

26. oktober 2023

Nyhetsbrev FOR-NorMIT

28. mars 2023

Nyhetsbrev NorMIT

5. oktober 2022

Nyhetsbrev NorMIT

2. september 2022

Nytt senter for forskning på medisinsk utstyr i Trondheim

7. desember 2018

Nyhetsbrev Desember

NorMIT Newsletter December 2018
7. september 2016

Nytt EU-prosjekt skal benytte NorMIT!

Det nye EU-prosjektet HiPerNav (High Performance Soft-tissue Navigation) skal benytte NorMIT’s forskningsplattform for navigasjon og NorMIT’s infrastruktur forøvrig. HiPerNav er tildelt i underkant av NOK 40 […]
19. juli 2016

Nytt utstyr ankommer NorMIT i løpet av høsten!

I løpet av høsten vil komme ytterligere utstyr til NorMIT i Trondheim. Hydrophone scanning system (vanntank – akustisk målesystem for ultralydprober) EBUS-skop (endoskop – for endobronkiale prosedyrer med […]
19. juli 2016

Nyhetsbrev fra Fremtidens Operasjonsrom

Nyhetsbrev fra Fremtidens Operasjonsrom kommer ut flere ganger årlig. Her ser du hva som skjer ved NorMITs avdeling i Trondheim. Trykk FOR Nyhetsbrev Juli 2016