Trondheim

Ved St. Olavs Hospital/NTNU er det tilgjengelig seks operasjonsstuer som utgjør forskningsinfrastrukturen vi kaller «Fremtidens Operasjonsrom». Operasjonsstuene dekker fagområdene kar, gastro, gynekologi, øre-nese-hals, ortopedi og nevrokirurgi. Målet er utvikling av nye behandlingsmetoder og medisinsk teknologi. Gjennom NorMIT koordineres både nasjonale og internasjonale prosjekter som kan benytte ressursene både i Oslo og Trondheim.

Utstyr som er tilgjengelig gjennom NorMIT i Trondheim:

DaVinci Robot Siden 2010 har St. Olavs Hospital i Trondheim brukt en såkalt Da Vinci-robot i kreftkirurgi – blant annet for å fjerne prostatakreft ved kikkehullsoperasjoner. Sammenlignet med åpne operasjoner gir robotene mer skånsomme kirurgiske inngrep. Pasienten påføres mindre smerte og trenger kortere liggetid. I tillegg får kirurgen bedre arbeidsforhold og kan derfor gjennomføre flere operasjoner i løpet av en dag.

Artis Zeego DynaCT Angio-utstyr (Siemens Artis Zeego). Dette systemet består av en robot som holder C-buen, og kan raskt gjøre rotasjonsangio og 3D-visualisering av pasienten under prosedyren. Det er også mulig å benytte laparoskopi og robotkirurgi. Systemet er utstyrt med videoskopiutstyr fra Olympus med HD-kvalitet.

Verasonics Vantage ultralydscanner
Ultralydsystemet fra produsenten Verasonics Inc. (USA) gir oss unike muligheter til å prøve ut fremtidens ultralydavbildningsmetoder for både eksperimentell og klinisk bruk. Systemet er tilrettelagt for forskning og lar brukere sette opp vilkårlige avbildningsoppsett på kort tid. Systemet sender rådata (kanaldata) direkte inn til en vanlig PC hvor de lagres og behandles i sanntid. Den høye ytelsen til systemet gjør det mulig å ta tusenvis av bilder per sekund, minst en tifaktor høyere enn tidligere. Dette muliggjør eksempelvis bedre metoder for kvantifisering av vevsdeformasjon (elastografi) og blodstrøm. Til systemet har vi kjøpt inn ultralydprober for de fleste formål. Kontaktperson: Gabriel Kiss

Navigation Navigation ENT/ØNH fra Brainlab.

TriCaster mini multi-camera production and media publishing solution
Main features of the TriCaster include:

  • – capturing of up to four live video sources
  • – mixing of the sources using various visual templates
  • – graphics and text overlay
  • – storage of all input streams and of the final output with synchronized time-stamps

Additionally two universal scaler boxes from tvONE, a full HD camera from Panasonic and a camera remote control unit are also available for use. The scalers can provide video scaling, format conversion and extend the input possibilities to for example analog signals. The system will be installed on a trailer approved for the operating theater, to further increase its portability.

For more information regarding the TriCaster Mini please contact Gabriel.Kiss@stolav.no

For booking av utstyr; klikk her (velg din institusjon for oppdaterte priser)

NorMIT nasjonal navigasjonsplattform – åpen kildekode (se også egen felles nettside)

I NorMIT er det utviklet en eget åpen kildekode for forskningsformål. Prosjektet utvikler felles byggesteiner for to funksjonelle navigasjonsverktøy for planlegging og veiledning av bildeveiledet behandling:

Kontaktperson Oslo: Professor Ole Jacob Elle (PL)
Kontaktperson Trondheim : Thomas Langø


Oslo

Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus er en tverrfaglig FoU avdeling for utvikling av kliniske metoder innenfor minimalinvasiv bildeveiledet behandling. Senteret har vært pionér for mange bildeveiledede behandlingsteknikker, og utvikler ny teknologi for datamaskinassistert kirurgi.

Intervensjonssenteret er organisert som en egen avdeling samlet i et areal ved Rikshospitalet, OUS. Senteret har 50 fast ansatte bestående av leger, sykepleiere, radiografer, fysikere, informatikere og andre ingeniørdisipliner. Tilknyttet Intervensjonssenteret er tre professorater ved det medisinske fakultet og ett professorat samt to førsteammanuensisstillinger ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, ett professorat ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, fra NTNU og én ammanuensisstilling ved Høgskolen i Oslo.

Senteret har tre operasjonsstuer dedikert til forskning. Alle er utstyrt med avansert utstyr for intraoperativ bildeveiledet behandling. En operasjonsstue har installert en høyfelts MR, 3T MR fra Phillips. I kombinasjon med en tilstøtende stue, kun atskilt med skyvedører, kan pasienten trilles inn og ut av MR-en for oppdatert bildeinformasjon gjennom operasjonen. I tillegg kan enkelte kirurgiske prosedyrer utføres inne i MR-en.

Operasjonsstue to har et nytt Angio-utstyr installert, Siemens Artis Zeego. Dette systemet består av en robot som holder C-buen, og kan raskt gjøre rotasjonsangio og 3D-visualisering av pasienten under prosedyren.

En tredje operasjonsstue benyttes til laparoskopi og robotkirurgi, og er utstyrt med videoskopiutstyr fra Olympus med HD-kvalitet.

I 2016 skal en operasjonsstue med Siemens Artis-Zeego utstyr knyttes sammen med en operasjonsstue for avansert laparoskopi og annen kirurgi med et mobilt CT gantry (Siemens Flash) og en MR (Siemens Magnetom Prisma).

Omkring 1200 pasienter behandles årlig som ledd i utviklings- og forskningsprosjekter ved Intervensjonssenteret.

Forskningen ved senteret har vært fokusert rundt tre hovedområder; MR, røntgen, ultralyd og video-veiledet intervensjon og behandling; Robotikk og kirurgiske simulatorer; Biosensorer og trådløse sensornettverk. Teknologiforskningen dekker områder som bildeprosessering, visualisering, bildenavigasjon og robotstyring med utvikling av teknologiske løsninger som støtter minimalinvasive prosedyrer.

Besøk senterets engelskspråklige nettsider: http://www.ivs.no