5. oktober 2022

Nyhetsbrev NorMIT

2. september 2022

Nytt senter for forskning på medisinsk utstyr i Trondheim

26. april 2022

Nyhetsbrev NorMIT

Siste NorMIT nyhetsbrev finner du her: NorMITNewsletterMarch2022.pdf
20. januar 2022

Nyhetsbrev NorMIT

Siste NorMIT nyhetsbrev finner du her: NorMITNewsletterDecember2021.pdf
20. oktober 2021

Nyhetsbrev NorMIT

Siste NorMIT nyhetsbrev finner du her: NorMIT_Newsletter_September_2021.pdf
16. august 2021

Nyhetsbrev NorMIT

Siste NorMIT nyhetsbrev finner du her: NorMIT_Newsletter_June_2021.pdf
23. mars 2021

Nyhetsbrev NorMIT

Siste NorMIT nyhetsbrev finner du her: NorMIT_Newsletter_March_2021.pdf
2. desember 2020

Nyhetsbrev NorMIT

 16. januar 2020| Rapporter Siste NorMIT nyhetsbrev finner du her: NorMIT Newsletter December 2020
22. mai 2020

Årsrapport 2019 Fremtidens Operasjonsrom-NorMIT

Fremtidens Operasjonsrom-NorMIT sin årsrapport for 2019 kan leses her. Vi ønsker å takke for et godt samarbeid og til alles bidrag i FOR og NorMIT!