Ta kontakt med Normit leder Jan Gunnar Skogås tidlig. Da kan vi både avklare hvilke ressurser som kan stilles til rådighet, og vi kan sette deg i kontakt med relevant fagmiljø. Faglige spørsmål kan rettes direkte til fagmiljøene. Spørsmål om bruk av operasjonsstuer og utstyr rettes til koordinator. Spørsmål om programvareutvikling rettes til Thomas Langø.


Avdeling Trondheim – Fremtidens Operasjonsrom, St. Olavs Hospital

Jan Gunnar Skogås

Daglig leder og Avdelingssjef

+ 47 982 80 585


Gunnar Gjeldnes

NorMIT koordinator

+47 41 44 04 06


Gabriel Kiss

NorMIT forsker, Ph.D.

+47 918 97 945


Frode Manstad-Hulaas

Førsteamanuensis, overlege, intervensjonsradiolog


Jan Magne Gjerde

NorMIT 3D print

+47 916 83 533Avdeling Oslo – Intervensjonssenteret, Rikshospitalet. Oslo Universitetssykehus

Erik Fosse

Professor og Avdelingsleder

+47 23 07 01 00


Ole Jacob Elle

Seksjonssjef – Teknologiresearch

+47 911 71 790


Ragnhild Undseth

Brukerkontakt Oslo, MD, PhD

+47 93 04 01 00


Rahul Kumar

PostDoc bildebehandlingAvdeling Trondheim – SINTEF teknologi og samfunn, Avdeling medisinsk teknologi

Thomas Langø

Forskningssjef

+47 909 62 913


Frank Lindseth

Seniorforsker

+47 928 09 37


Ta kontakt med Normit leder Jan Gunnar Skogås tidlig. Da kan vi både avklare hvilke ressurser som kan stilles til rådighet, og vi kan sette deg i kontakt med relevant fagmiljø. Faglige spørsmål kan rettes direkte til fagmiljøene. Spørsmål om bruk av operasjonsstuer og utstyr rettes til koordinator. Spørsmål om programvareutvikling rettes til Thomas Langø.