Våre operasjonsstuer er godt utstyrt – her finnes avansert og oppdatert teknologi samlet og tilgjengelig. Operasjonsstuene er i praksis forskningslaboratorier som utvikler, tester og tar i bruk ny teknologi, nye behandlingsmetoder og nye medisiner. Vi kan dessuten tilby god pasienttilgang innenfor ulike medisinske spesialiteter og kliniske områder. Det er også god mulighet for eksperimentell kirurgi og komparativ medisin, med utstyr og personell knyttet til dette.

Navigeringsbistand som gir sanntids billedstøtte under inngrep, gir muligheter for utvikling av nye teknikker, samt trening i å operere med robot og for spesielt kompliserte operasjoner. Til sammen gir dette unike muligheter til klinisk forskning innen en rekke kirurgiske grener.

Oversikt over utstyr sortert etter kliniske områder:
– Gastroenerologisk kirkurgi – med laparoskopiske, endoskopiske prosedyrer
– Da Vinci-robot
– Kvinneklinikken
– Øre-nese-hals, kjeve og øyesykdommer
– Ortopedi, revmatologi og hudsykdommer