Navigasjonsteknologi

Fremtidens Operasjonsrom, St. Olavs Hospital

Bruk av navigasjon intraoperativt. Foto: Fremtidens Operasjonsrom

NorMIT oversikt navigasjon

NorMIT oversikt navigasjon