Her kan du laste ned NorMIT plattformen!

NorMIT Intraoperative Image Guided Surgery (IGS)

Vi lager kontinuerlig nye versjoner nattlig, men det er anbefalt å bruke de nummererte versjonene som har vært igjennom hele kvalitetskontrollen. Nummerne fungerer slik: År.Måned. Under hver versjon finner du installasjonsfiler for de støttede plattformene.

Den nyeste versjonen er 18.04. Se endringene her: Release notes.

Installasjonsfiler og dokumentasjon finner du her:

NorMIT-Nav-versjoner

  • Dokumentasjon:

Brukerdokumentasjon
Utviklerdokumentasjon

  • Kildekode

Github

  • Testdata

Testdata

NorMIT Preoperative planning open source research platform

NorMIT preoperative planlegging er utviklet av Image Processing Visualization and Navigation group at IVS.

NorMIT-Plan-versjoner

  • Kildekode

Github

For mer informasjon ta kontakt med Ole Jakob Elle ved Intervensjonssenteret (oelle@ous-hf.no).