Forsker ansatt i NorMIT!

Forsker ansatt i NorMIT!

14. oktober 2015
|
Comments off
|

Gabriel Kiss ønskes hjertelig velkommen som nytilsatt medarbeider ved FOR. Gabriel er ansatt fra 1. september som senior ingeniør og forsker med fokus på FOR-NorMIT teknologi og har hovedansvaret for teknologiplattformen til NorMIT her i Trondheim. Hans bakgrunn er innenfor avansert ultralyd og bildeteknologi. Kommer fra Technical University of Cluj-Napoca, Romania, har en PhD innen engineering fra K.U.Leuven, Belgium. PostDoc samme sted og en PostDoc ved NTNU, ISB.

Vi ønsker Gabriel hjertelig velkommen til teamet FOR-NorMIT og med sin bakgrunn og kompetanse vil han være en god bidragsyter og støttespiller for forskningen og utviklingen av minimal invasiv behandling og medisinsk teknologi.