Nytt EU-prosjekt skal benytte NorMIT!

Nytt EU-prosjekt skal benytte NorMIT!

7. september 2016
|

Det nye EU-prosjektet HiPerNav (High Performance Soft-tissue Navigation) skal benytte NorMIT’s forskningsplattform for navigasjon og NorMIT’s infrastruktur forøvrig. HiPerNav er tildelt i underkant av NOK 40 mill. og vil strekke seg over 4år. Det koordineres av seksjonsleder Ole Jakob Elle ved Seksjon for teknologisk forskning ved Intervensjonssenteret på Oslo Universitetssykehus. Konsortiet består av 14 deltagende organisasjoner fra ledende europeiske universiteter, sykehus og industri som gjennom 16 PhD’er skal utvikle morgendagens navigasjonssystem for laparoskopisk kirurgi. I tillegg til Oslo Universitetssykehus som koordinerer prosjektet er både Sintef og NTNU prosjektpartnere på norsk side. Prosjektet vil utvikle nye teknologiske metoder som skal forenkle bruk og forbedre nøyaktighet ved kirurgisk navigasjon, og parallelt med at metodene integreres i forskningsplattformen i NorMIT, vil de mest lovende også suksessivt integreres i et kommersielt produkt hos en av de industrielle partnerne (Cascination). Navigasjonssystemene med ny funksjonalitet skal valideres klinisk blant annet ved Intervensjonssenteret og kirurg Bjørn Edwin.

O87B1230

Fv.: Professor og Radiolog Per Kristian Hol, teknolog og PhD Ole Jakob Elle og professor og kirurg Bjørn Edwin

IVS lapraskopi

Navigasjonssystem (høyre skjerm)