Norwegian centre for Minimally invasive image guided Therapy and medical technologies, NorMIT, er et samarbeid mellom Fremtidens Operasjonsrom (FOR) ved St. Olavs Hospital i Trondheim og Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus (OUS).
Oppstarten skjedde i juni 2014 med støtte fra Norges Forskningsråd, og NorMIT er et femårig prosjekt med formål å bygge kompetanse og innovasjon innen høyteknologisk medisin.

Vi tilbyr en nasjonal infrastruktur for bildeveiledet behandling som kan benyttes av alle helseinstitusjoner og universitet i Norge, samt medisinsk-teknologiske industriforetak.

Infrastrukturen er lokalisert både ved Oslo universitetssykehus og St. Olavs Hospital/NTNU i Trondheim.

Organisasjon:
Prosjekteier er St. Olavs Hospital

Leder er Jan Gunnar Skogås, daglig leder Fremtidens Operasjonsrom. Nestleder er professor i medisinsk teknologi, Toril A. Nagelhus Hernes

NorMIT-koordinator er Gunnar Gjeldnes

Følgende institusjoner deltar i NorMIT:
Oslo universitetssykehus, OUS, Intervensjonssenteret

St. Olavs Hospital, Fremtidens Operasjonsrom

Norges teknisk-vitenskapelige universitet, NTNU

Universitetet i Oslo, UiO

– SINTEF